•  
   
 •  
   
   
 •  

   
   
   
   
 •  
   
   

PCTC GOTTALENT SEASON 3


โอกาสที่จะได้แสดงความสามารถให้ทุกคนได้รับรู้มาถึงแล้ว ที่กิจกรรม PCTC GOTTALENT SEASON 3
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถของแต่ละคนที่มีอย่างหลากหลาย สามารถลงสมัครการแข่งขันได้ทั้งแบบทีม หรือแบบเดี่ยว จะเป็นความสามารถอะไรก็ได้ "ใครมีดีอะไร เอาออกมาโชว์เลย" 

สามารถดำเนินการสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ อาจารย์อภิรัตน์ เสาวรัตนชาติ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2558

Facebook : PCTCFANS
Twitter : PCTC_FAMILY

 
 

พิมพ์อีเมล

ปฎิทินการศึกษา และกิจกรรม

August 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สังคมออนไลน์

เพลงมาร์ช พปช.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

login